Påmelding Hundelufting

 

Betaling:
Faktura for betaling av kursavgift tilsendes før kursstart. Gyldig kvittering skal fremvises senest 7 dager etter kursstart.
Ved påmelding svært kort tid før – eller samme dag som kursstart, kan kursavgift betales kontant ved fremmøte.

E-post:
Send ferdig utfylt påmeldingsskjema.

Avmelding:
En påmelding er økonomisk bindende og forpliktende for begge parter.
Avmeldingsfrist er 7 dager før kursstart.

Ved avmelding senere enn dette, faktureres hele kursavgiften.

Dersom attest fra lege eller veterinær fremvises ved avmelding senere enn fristen på 7 dager før kursstart, faktureres kun halve kursavgiften for reservasjon av plassen.

Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved manglende påmeldinger.

Hjertelig velkommen til oss i De glade hundepoter!